Doelstelling

Mannen stimuleren hun leven aan God toe te wijden en Christus na te volgen en de Heilige Geest te laten doorwerken op alle terreinen in hun leven.
Mannen toerusten, zodat zij leren wat het is om man te zijn in alle mogelijke rollen en verantwoordelijkheden: als echtgenoot, vader, gemeentelid, vriend, collega.
Mannen stimuleren om hechte en openhartige vriendschappen op te bouwen waarin zowel geestelijk als praktisch met de vriend meegeleefd wordt.
Mannen uitdagen om andere mannen (niet-christenen) te bereiken met het evangelie.
Her en der zijn in de afgelopen tien jaar comités ontstaan die mannendagen organiseren en ontbijtochtenden met bijbelstudie houden.  Op 30 november 1999 is het Mannencomité Maassluis opgericht.

 

Top